ייעוץ חינם – 03-6130028

ייעוץ חינם:
03-6130028

חבר בורסת היהלומים

תקנים לבדיקת יהלומים במעבדה גמולוגית GIA

תקנים לבדיקת יהלומים במעבדה גמולוגית GIA

מה נבדק ביהלום סוגי פגמיםצבעניקיוןעבודהזריחה

פגמים חיצוניים [Blemishes]

 • נייף Naturals – שאריות לא מלוטשות של הקליפה החיצונית של אבן הגלם. נמצא בעיקר ברונדיסט.
 • נטייה Extra Facet – משטח מלוטש נוסף הממוקם באופן לא סימטרי למבנה הליטושים של האבן.
 • סימני חום Burn Marks – סימנים קלים על המשטח המלוטש כתוצאה מחימום יתר בליטוש.
 • קווי לייזר – Laser Lines – סימונים בעזרת לייזר שנשארו על פני האבן.
 • קווי ליטוש – Polish lines
 • שריטות – Scratch
 • ניק – Nick – משטח קטן, לבן ושטחי שנמצא בד"כ בשולי הרונדיסט או בחיבורי הפסטות.
 • חרירים קטנים – Pit – חורים קטנים העשויים להימצא על פני השטח של יהלום. נראים כנקודות לבנות.

פגמים פנימיים (Internal imperfections)

 • נאט – Knot– גביש יהלום בתוך היהלום שמגיע לפני השטח.
 • גביש פנימי – Included crystals or minerals – מינרלים שונים שנמצאים בתוך היהלום.
 • שבר – – Fracture שבר ביהלום שאינו בכיוון קווי הביקוע.
   • גלץCleavage – סדק ביהלום בקווי הביקוע.
 • ענןCloud– קבוצה של נקודות זעירות (שלוש או יותר).
 • חור קידוח -Laser Drill Hole – חור מפני השטח אל תוך היהלום שנעשה בעזרת קרן לייזר.
 • סדק דמוי נוצה – Feather
 • שקע – Cavity – חור פתוח לפני השטח באבן.
 • זקן – Bearding – שברים קטנים ברונדיסט שנגרמו בזמן חיתוך.
 • גביש זעיר – Pinpoint
 • שבר שטוח (קילוף) – Chips – שבר החודר מפני השטח, לרוב כתוצאה ממכה.
 • נייף שקוע Indented natural –

צבע יהלום

המעבדה תקבע ותתחזק נהלים לקביעה ודירוג צבע לפי מדדים נפרדים של יהלומים לבנים וצבעוניים. למעבדה יהיו עזרים נלווים לצורך הבחינה והסיווג. (ראה סעיף אבני מאסטר לבדיקת צבע סעיף 4.4.2).

4.3.5.1דירוג יהלומים לבנים

צבע היהלום ידורג על ידי סולם ערכים הנע בין האות D לאות Z (אותיות האלף-בית האנגלי).

האות D מסמנת יהלום חסר צבע לחלוטין וככל שעולים במדרג האותיות צבע היהלום הוא יותר ויותר בעל גוון.

(האות Z מסמלת יהלומים צהובים מאוד בגבול המעבר ליהלומים צבעוניים).

הגוון הצהוב של היהלום מתחיל להיראות לעין בצבעים H – I וגם שם מדובר בצהבהבות קלה מאוד ובעיקר במקרים בהם יש יהלום נוסף לבן יותר להשוואה.

4.3.5.2דירוג יהלומים צבעוניים

צבע של יהלומים צבעוניים, ( (FANCY COLOR DIAMONDSנמדד בעיקר עפ"י עוצמת הצבע של היהלום. קביעת הצבע של היהלום מתחשבת בשלושה פרמטרים עיקריים – גוון (ישנם 27 גוונים שונים), בהירות/כהות הצבע והעומק של הצבעHue, Tone & Saturation .

4.3.5.3גוון היהלום הצבעוני

המעבדה תקבע בנהליה טבלה של גוונים לסיווג. וכן תקבע בנהליה איך יסווג יהלום עם שניים או שלושה גוונים ניכרים לעין.

4.3.5.4בהירות/כהות לצד עומק הצבע של היהלום

למעבדה יהיו נהלי עבודה לדירוג יהלומים צבעוניים (בהתאם למידת הבהירות או הכהות שלהם), וכן את מידת עומק הצבע. ותקבע מדדים לקביעת עוצמת הצבע בסולם דירוג.

לדוגמא:

 1. Fancy Light
 2. Fancy
 3. Fancy Intense
 4. Fancy Vivid
 5. Fancy Deep
 6. Fancy Dark

 

4.3.5.5פיזור צבע

המעבדה תתייחס בנהליה למידת פיזור הצבע ביהלום (Color distribution).

 

ליטוש היהלום

למעבדה יהיו נהלים לקביעת איכות ליטוש היהלומים, לבנים וצבעוניים, המעבדה תתעד את ממצאי הבדיקה ברשומותיה לפי הפרמטרים הבאים:

 1. צורה (טיפה, רדיאנט, לב, אמרלד, מרקיזה ועוד) Shape .
 2. פרופורציה – Proportion
 3. צחצוח Polish
 4. סימטריה Symmetry

יהלומים מטופלים

למעבדה יהיו נהלים לקביעה, זיהוי וסיווג של יהלומים מטופלים, שעברו תהליכי השבחה.

תיאור ותיעוד הבדיקות השונות (אפקט הברק, מבנה נוזלי, מילוי לא מושלם, טקסטורה סדוקה, הופעת צבע מילוי, שטח פנים מעונן באזור המילוי, אזורי מילוי מעוננים בשטח החיבור, ועוד).

טיפולים לשיפור דרגת הניקיון ומראה האבן כגון:

 • טיפול ע"י מילוי גלצים.
 • קידוחי לייזר .
 • קידוח מיוחד (KM) .

טיפולים לשיפור או שינוי הצבע

 • ציפוי (Coating)
 • צביעה (Staining)
 • הספגה (Impregnation)
 • דיפוזיה (Diffusion)
 • הקרנה באלקטרונים (Irradiation)
 • הפגזה בניטרונים (Neutrons bombardment)
 • טיפול בטמפרטורה ולחץ גבוהים HPHT) – (High Pressure High Temperature

יהלומים סינטטיים יהלומי מעבדה

למעבדה יהיו נהלי עבודה לקביעה וסיווג של יהלומים סינטטיים והטיפולים שעברו.
– נהלים לאבחון יהלומים שגודלו בשיטת CVD

– נהלים לאבחון יהלומים שגודלו בתהליך HPHT.

ציוד

המעבדה תתחזק נהלי עבודה לכיול, תחזוקה ושימוש במכשירי עזר לבחינה וסיווג יהלומים.

ציוד בדיקה ודרישות כללי

זכוכית מגדלת (לופה)

זכוכית מגדלת עם יכולת הגדלה X10 בלי עיוות, בעלת שדה ראיה (תצוגה) הגדול האפשרי, והעברת תאורה ללא

בוהק.

מיקרוסקופ גמולוגי

בעל יכולת הגדלה בין X10 עד X64, סטריאוסקופי בעל תאורת שדה חשוךDarkfield illumination.

תאורה

אור לבן – באזור הבדיקה תהיה תאורה לבנה של 100fc (1000 Lux) לפחות באזור הנבדק.

Daylight Equivalent 6,500 KELVIN Llght

התאורה תהיה מעוצבת ומסודרת כדי לספק תאורה ללא צל של פני השטח בו מתבצעת בחינה.

משטח הבחינה

צבע משטח הבחינה יהיה לבן חלק מט, ללא פגמים חיצוניים העלולים להשפיע על הבחינה או

לגרום להטעיה.

תאורת אולטרה סגול (Ultraviolet Light)

עוצמת המנורה (אור שחור) על פני השטח הנבדק תימדד תקופתית ותהיה לפחות1000μw/cm2 במרחק 30 ס"מ

ממשטח הבחינה.

ספקטרופוטומטר

מכשיר לבדיקת התנהגות \ ספיגת האור באורכי גל שונים העוברים בחומר (UV, VIS NIR. (200- 1100nm המשמש לזיהוי ואבחון יהלומים טבעיים סינטטיים ואבני חן.

F.T.I.R

מכשיר לבדיקת התנהגות \ ספיגת קרני אינפרא אדום בחומר (400 – 7,500 Wave Number ). משמש לזיהוי ואבחון יהלומים טבעיים וסינטטיים, זיהוי אבני TYPE IIA.

Diamondsure

מכשיר לזיהוי ואבחון יהלומים סינטטיים. מבצע סינון הראשוני אינדיקטיבי .

מכשירי Non touchable measurement device

מדידות ממוחשבות של האבנים על ידי מכשירים הכוללים (תוכנות אוגי \ סרין \ מגסקופ ) לבדיקת חלקי

האבן, הגדלים הזוויות והפרופורציות. (למעבדה יהיו נהלי כיול שיתבצעו על אבני מאסטר).

ציוד בחינה ואימות

4.4.2.1 מיקרוסקופ

מיקרוסקופ גמולוגי (מתוצרתGIA או שווה ערך), המגדיל בין X10 עד X64, בעל תאורת שדה חשוך Darkfield illumination, ותאורה חיצונית Overhead lighting .

4.4.2.2 תאורת פייבר אופטיק

Fiber Optic Illumination

4.4.2.3 פולריסקופ

לקביעה האם האבן SR – SINGLE REFRACTIVE או DR – DOUBLE REFRACTIVE.

4.4.2.4 רפרקטומטר

לבדיקת מקדם השבירה של האבן RI – REFRACTIVE INDEX . + נוזל RI.

4.4.2.5 דיכרוסקופ

לבדיקת צבעי הפליאוכרואיזם של האבן- PLEOCHROISM.

4.4.2.6 ספקטרוסקופ

לבדיקת בליעת האור באבן.

4.4.2.7 משקל סגולי

למדידת המשקל הסגולי של האבןSPECIFIC GRAVITY – בשתי שיטות:

 1. משקל לשקילת האבן במים ובאוויר בשיטה ההידרוסטטית (Hydrostatic Balance).
 2. בתמיסות כבדות (Heavy Liquids). [בנוזל נמצאות אבני בוחן לזיהוי אם התמיסה

תקינה].

אבני בוחן – אבני מאסטר

המעבדה תחזיק ברשותה סדרה של אבני בוחן להשוואה (סדרה של יהלומים שיוגדרו יהלומי

מאסטר) שדרגת הצבע שלהן ידועה מראש, לכל סוגי האבנים להם היא מבצעת בחינה וסיווג.

 • סיווג דרגת הצבע (Color) של יהלומי מאסטר יהיה לפי דירוג צבע שעברו כיול השוואתי ואישור לפי סטנדרטים של ארגונים בינלאומיים כמו – CIBJO , AGL או THE BRITISH GEMOLOGICAL ASSOCIATION .
 • דרגת הצבע של אבן המאסטר תהיה חרוטה על גבי רונדיסט האבן, או מספר חד ערכי שיפנה לתעודת האבן.

לא ישמשו יהלומים כמאסטר במידה ויש להם אחת מהתכונות:

 • יהלום עם זריחה פלואורסצנטית.
 • יהלום שדרגת הניקיון שלו נמוכה מ- SI1 או שהפגם "זורק" צבע באבן או נראה לעין.
 • יהלומים עם פרופורציות לא טובות. ( GOOD OR LESS)
 • יהלומים עם גווני לוואי שונים מצהבהב.

סט יהלומי מאסטר יהיו לפחות בטווח שבין E גבוה ( או D נמוך) ל- M בגבולות הצבע.

משקל האבנים בסט יהלומי מאסטר יהיה 0.50 קראט לפחות כל אחת.

רשומות

תעודת משמורת עם מספר חד ערכי ליהלום הנבדק, תלווה כל אבן לסיווג ותכלול את כל הפרמטרים הנבדקים.

תוצאות הבדיקה יתועדו מיד עם סיום כל בדיקה. רשומות הבדיקה יישמרו במעבדה ל – 15 שנים לפחות.

– על כל דו"ח בדיקה יחתמו שני גמולוגים (שלפחות אחד מהם בכיר).

4.6.1 קווים מנחים לתיעוד ברשומת בדיקה

פגמים שזוהו ואשר בגללם נקבע הדירוג לאבן, יתועדו ברשומת הבדיקה.

תיאור הפגמים נעשה על איור הכולל חתך של האבן אותה מדרגים (לדוגמא לאבן בחיתוך עגול האיור יהיה עגול, לאבן בחיתוך פרינסס האיור יהיה של פרינסס).

האיור יחולק לשניים: האחד הוא הכתר והשני הוא הפוויליון.

 • באיור הכתר, יתוארו כל הפגמים אשר נמצאים מעל הרונדיסט ואשר נראים מהכתר.
 • באיור הפוויליון, יתוארו אותם פגמים אשר מגיעים לפני השטח של הפוויליון והפגמים אשר נראים מהפוויליון.

כולל פגמים אשר מוגבלים על הרונדיסט.

המאפיינים החיצוניים ו- EXTRA FACET יתוארו במקום בו הם נמצאים.

פגמים פנימיים אשר פוגעים גם בכתר וגם בפוויליון יתוארו על גבי שני האיורים.

סימון הפגמים על איור נעשה בעזרת צבעים מוסכמים בכל העולם:

 • פגמים חיצוניים יסומנו בצבע ירוק.
 • פגמים פנימיים יסומנו בצבע אדום.
 • Extra Facets יסומנו בצבע שחור.

הערות

 1. קידוח מיוחד – Internal Laser Drilling לא מסומן, מצוין בהערה בלבד.
 2. קווי צמיחה פנימיים וחיצוניים – לא מסומנים, מצוינים בהערה בלבד.
 3. פגמים חיצונים כגון קווי ליטוש, סימני שריפה, שריטות, חרירים (pit & nick) ושפשופים, לא מסומנים, והם משפיעים על רמת הצחצוח ועל הגדרת FL.

מחשבוני הערכה

אוגי וסארין וכדומה.

המעבדה תתחזק נוהלי מעבדה ותיקוף לתוכנות מחשב ואו שיטות להערכה וסיווג של יהלומים .

תעודות בדיקה.

כל הבדיקות שבוצעו יופיעו בתעודה / דו"ח ללקוח.

הפרמטרים שיצוינו בתעודה / דו"ח יכללו לפחות:

 • סוג היהלום, (טבעי, מטופל, סינטטי וכד').
 • כל טיפול או טיפול השבחה שעבר היהלום. (להערות שיופיעו בתעודות ראה נספח מס' 2).
 • מדד צורה ( חיתוך ופרופיל – Shape & Cut).
 • מידות היהלום, אורך ציר ראשי, אורך ציר משני וגובה (במילימטרים), בדיוק של שתי ספרות אחריי הנקודה (1.00 mm).
 • משקל היהלום (קראט – Carat Weight) בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה (1.00 ct.).
 • דרגת פלואורסנטיות (Fluorescence).
 • מידות באחוזים ו/או בזוויות:
 • זווית הכתר, זווית הפוויליון
 • עובי רונדיסט, עומק פוויליון, גודל עוקץ, גודל לוח, גובה כתר, גובה כללי.

התקשרו אלינו 03-6130028 דילוג לתוכן