זהירות !!! יהלומים קדוחים – יהלומים מטופלים – יהלומי מעבדה (סינטטים)

זהירות – יהלומים קדוחים קידוחי לייזר – LASER DRILLING תהליכים נוספים המחייבים הצהרה, כאשר מדובר במכירה מיהלומן לתכשיטן ומהתכשיטן ללקוח הפרטי, הם קידוחי הלייזר. קרן הלייזר מסוגלת להתמקד על הפגם הקטן ביותר בדיוק המרבי. הקרן מכוונת אל הפגם מכיוון שבו היא אינה משתקפת או נשברת ובכך מופחתת האפשרות של טעות בזמן הקידוח. בעזרת הקידוח אנו […]