מהי פלואורסנציה ביהלום?

האם היהלום שמציעים לך פלואורסנטי או לא ??? פלואורסנציה מוגדרת כפליטת אנרגיה מהיהלום. יהלום הינו מינרל . לכל מינרל יש פליטת אנרגיה. פליטת אנרגיה ביהלום מתבטאת בזריחה סגולה של היהלום כאשר מקרינים אותו באור אולטרא סגול. הטענה היא שפליטת האנרגיה גורמת לעכירות בתוך היהלום וזו מפריעה לקרני האור לעבור ביהלום דבר הגורם ליהלום להחזיר פחות […]