האם יהלומי VS2 – SI1 תמיד "נקיים לעין" ?

האם יהלומי VS2 – SI1 תמיד "נקיים לעין" ? האם כל יהלומי הניקיון SI-1 ו– VS-2 נקיים לעין. יהלום אם הוא "נקי לעין" או לא הוא סובייקטיבי כלומר תלוי באופי האישי של הראייה האנושית. עם זאת, ניתן להבין טוב יותר את ההנחיות הכלליות המשמשות בתעודות יהלומים כדי לקבוע אם יהלום נקי או לא. כיצד מדורגים […]